Κόσμος 77 Στατιστικά

Αριθμός παικτών: 1591
Συνολικός αριθμός χωριών: 3.029 (1.90 ανά παίκτη)
Χωριά παικτών: 1.635
Χωριά βαρβάρων: 1.389
Χωριά με bonus: 438
Κατάσταση server: Ανοιχτή
Χρόνος λειτουργίας server: 17 ημέρες
Χρήστες on-line: 129
Αριθμός μηνυμάτων: 9.533 (5.99 ανά παίκτη)
Θέματα στο forum: 2.947 (1.85 ανά παίκτη)
Κινήσεις στρατευμάτων: 9.341 (5.87 ανά παίκτη)
Κινήσεις εμπορίου: 915 (0.58 ανά παίκτη)
Αριθμός φυλών: 67
Αριθμός παικτών σε φυλές: 1.026
Συνολικοί πόντοι: 1.947.704 (1.224 ανά παίκτη, 643 ανά χωριό)
Συνολικοί πόροι:
 • 11.275.642
 • 11.177.631
 • 14.199.938
Συνολικός αριθμός στρατευμάτων:
 • 586.606
 • 334.851
 • 253.067
 • 34.384
 • 96.984
 • 125.770
 • 1.253
 • 11.454
 • 10.991
 • 1.752
 • 1.183
 • 73
Μέσος όρος στρατευμάτων ανά παίκτη:
 • 369
 • 210
 • 159
 • 22
 • 61
 • 79
 • 1
 • 7
 • 7
 • 1
 • 1
 • 0
Μέσος όρος στρατευμάτων ανά χωριό:
 • 194
 • 111
 • 84
 • 11
 • 32
 • 42
 • 0
 • 4
 • 4
 • 1
 • 0
 • 0
Ο νεότερος παίκτης: theodosiskatq
Η νεότερη φυλή: VND

Τελευταία συγκεντρωτική ενημέρωση δεδομένων: σήμερα στις 16:55